Đồ chơi toán học mầm non

v
v
Đồ chơi toán học mầm non
Thông qua chơi trẻ sẽ học được những khái niệm cơ bản liên quan đến toán học như hình học không gian, số học & đại số, đo lường, phân tích dữ liệu. Đồ chơi phát triển toán học mầm non giúp trẻ tiếp cận những kiến thức toán học một cách nhẹ nhàng.

Tags: đồ chơi góc toán; góc toán mầm non

Bản quyền © 2015 thuộc về Kids Center Vietnam
Đang trực tuyến: - Lượt truy cập: